Beschrijving

Besloten in veel groen ligt deze voormalige school voor voortgezet onderwijs (MULO). Gelegen op een grote kavel van ruim een 0,45 hectare, met twee gunstig gesitueerde tuinen t.o.v. het zuiden en het westen. 
Het terrein wordt gevormd door twee kavelnummers en is toegankelijk via een inrit aan de Jan Oldenburgerstraat en vanaf de Kazernewijk. 

Ondanks dat het nog goed herkenbaar is als voormalige school, is het geheel, na het vertrek van onderwijzers en leerlingen, verbouwd tot woonhuis. 
De school is  in de loop van de tijd twee maal uitgebreid, onder andere met een verbindingsstuk naar een nieuwe aanbouw in drie bouwlagen. Een verbindingsstuk en drie bouwlagen waarin, op maaiveldhoogte een zeer ruime garage is gesitueerd, geschikt voor 4 auto’s.Op de eerste en tweede bouwlaag zijn destijds nog twee extra klaslokalen gesitueerd. Een groot deel hiervan is, behalve de garage, tijdens de bewoning van het oude deel, tot op heden, onbenut gebleven.
De koper met ruimtelijk inzicht zal hier zeker een fantastisch mooi gelegen woonobject van kunnen maken. 
Het B.V.O. van het totale schoolgebouw is bij benadering: ± 910 m².

Het object is al langer tijd afgesloten van de diverse nutsvoorzieningen.
De natuur heeft hier de bomen en heesters zijn gang laten gaan. Indien men hier goed van wil genieten zal ook hier zorg aan besteed dienen te worden.

Aan koper ligt het besluit, wordt het zeer grondig renoveren, of (gedeeltelijk) slopen met nieuwbouw.

Kenmerken